ESG i CSRD - kolejne obowiązki i zrównoważony rozwój

 

autor:
Katarzyna Rudzińska-Skibicka
radca prawny

Z hasłem ESG wprost powiązane jest raportowanie niefinansowe, które na szerszą skalę zostało wprowadzone unijną dyrektywą CSRD.

Rozszyfrowując skrót ESG: Environment (środowisko), Social (odpowiedzialność społeczna), oraz Governance (ład korporacyjny) czyli łącznie konkretne działania realnie wpływające na strategie biznesowe organizacji i jej otoczenie.

Dyrektywa CSRD

Dyrektywa CSRD (Dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju) została oficjalnie opublikowana w dniu 16 grudnia 2022 r. aczkolwiek weszła w życie w styczniu 2023 r. Kraje należące do UE mają obowiązek implementować dyrektywę do swojego porządku prawego do lipca 2024 r.

Czego dotyczy ESG

Zagadnienia środowiskowe ESG dotyczą m.in. sposobu w jaki firma korzysta z odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii, gospodaruje zasobami naturalnymi i odpadami, jak wpływa na środowisko naturalne i jaki ma stosunek do zmian klimatu.

Zagadnienia społeczne ESG dotyczą m.in. sposobu w jaki firma wpływa na najbliższe społeczeństwo a więc pracowników, kontrahentów, lokalne społeczności. Kluczowe jest także kształtowanie środowiska pracy w organizacji, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz praw człowieka.

Zagadnienia dotyczące ładu korporacyjnego dotyczą przede wszystkim wewnętrznego systemu kontroli firmy. Należy także brać pod uwagę polityki i procedury działania organizacji, standardy zarządzania i wprowadzania zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem przeciwdziałania korupcji, przeciwdziałania praniu pieniędzy, rzetelnej księgowości oraz ochrony danych osobowych.

Kogo dotyczy ESG

Dyrektywa CSRD dotyczy wszystkich spółek notowanych na rynku regulowanym w Unii Europejskiej. Obejmuje także małe i średnie przedsiębiorstwa wykluczając jednocześnie  mikroprzedsiębiorstwa. Raportowanie za rok 2025 dotyczyć będzie także dużych podmiotów – notowanych oraz nienotowanych na rynku regulowanym.

Dużym podmiotem – w rozumieniu dyrektywy CSRD – jest podmiot spełniający co najmniej 2 z 3 wyznaczników:

 • przychody netto ze sprzedaży – 40 mln EUR,
 • suma bilansowa – 20 mln EUR,
 • średnia liczba zatrudnionych w roku obrotowym – 250 osób.

Kogo może dotyczyć ESG

Każdy z obowiązanych podmiotów będzie zbierał dane do raportu korzystając z danych dostarczanych przez podwykonawców. Jeśli zatem mniejsze przedsiębiorstwo, nieobjęte wprost obowiązkiem raportowym współpracuje z podmiotem podlegającym wprost pod regulacje dyrektywy, należy spodziewać się, że będzie pośrednio zaangażowane w zbieranie danych do raportu ESG. Dlaczego – dlatego, że funkcjonuje w łańcuchu dostaw i łańcuchu wartości podmiotu zobowiązanego do raportowania.

Warto jednocześnie podkreślić, że w listopadzie 2023 Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) przygotowała projekt wytycznych dla podmiotów z sektora MSP zainteresowanych dobrowolnym stosowaniem raportowania ESG. Możliwe jest zatem zapoznanie się z nowymi wymogami, które narzuci zapewne w najbliższym czasie środowisko biznesowe także mniejszym podmiotom.

Jak raportować ESG

Raport dotyczący ESG powinien być przygotowany zgodnie z europejskimi standardami sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS – European Sustainability Reporting Standards).

Podmiot zobowiązany do wykonania raportu powinien:

 • przeprowadzić badanie istotności;
 • przygotować raport zgodnie unijnymi standardami raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju (ESRS);
 • przeanalizować i uwzględnić w raporcie aspekt tzw. taksonomii – inaczej mówiąc – wykazać jak działalność firmy jest związana z działalnością gospodarczą, która kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo;
 • przygotować raport w formacie XHTML;
 • zapewnić badanie raportu przez niezależnych ekspertów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Wprowadzenie zintegrowanego formatu elektronicznego do raportowania ułatwia dostęp do danych – danych, które są mierzalne i wiarygodne podlegają bowiem niezależnemu audytowi.

Zalety wejścia w świat ESG

Dyrektywa CSRD nakłada na kadrę zarządzającą obowiązek uwzględniania aspektów zrównoważonego rozwoju w działaniach biznesowych firmy. Zarządzający stoją więc przed wyzwaniem w postaci wymogu łączenia analizy zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem z finansowymi aspektami działalności organizacji oraz ryzykiem prowadzonej działalności gospodarczej.

Wyzwania i obowiązki to jedno, ale nie należy zapominać o plusach zrównoważonego podejścia. Oto niektóre z nich:

 • wzrost konkurencyjności rozpoznawalności marki przedsiębiorstwa;
 • realny wpływ na minimalizowanie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej;
 • większe możliwości zdobycia i utrzymania klientów;
 • zapewnienie zgodności z przepisami i wytycznymi organów regulacyjnych;
 • wzrost przychodu, skuteczniejsza alokacja kapitału i większa efektywność koszowa.

Niektórzy dyskutują ze zmianami klimatu. O zrównoważonym rozwoju mówią prawie wszyscy. Unia Europejska idzie jednak o krok dalej i od kliku lat sukcesywnie wdraża nowe rozwiązania mające na celu łączenie zasad zrównoważonego rozwoju organizacji i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Jako przykład takich działań, oprócz dyrektywy CSRD, można wskazać także rozporządzenie dot. Taksonomii oraz dyrektywę w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive).

Jeśli zainteresował Cię ten temat i chciałbyś rozpocząć swoją przygodę w świecie ESG, zapraszamy do kontaktu.

Ciasteczka
Strona www.kms-kancelaria.pl prowadzona jest przez KMS Skibicki spółka partnerska doradcy podatkowi i radcy prawni z siedzibą w Poznaniu, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz korzystania z wtyczek społecznościowych (Facebook, LinkedIN).

Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików cookies, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce albo opuszczenie strony. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.