Kieruje zespołem prawa pracy i prawa gospodarczego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i aplikant radcowski. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Prowadzi obsługę Klientów Kancelarii w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przygotowuje i opiniuje umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie działalności konkurencyjnej oraz inne dokumenty związane z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem stosunku pracy. Ponadto sporządza regulaminy, kodeksy etyki oraz tworzy procedury wewnątrzzakładowe uwzględniając potrzeby Klientów oraz formę i rodzaj prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Bierze czynny udział w przygotowaniu oraz wdrażaniu w zakładach pracy nowych systemów czasu pracy, wynagradzania oraz premiowania. Wspiera Klientów w kompleksowej obsłudze zakładów pracy chronionej oraz doradza w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Doradza Klientom w zakresie współpracy z agencjami pracy tymczasowej oraz podmiotami oferującymi usługi outsourcingowe poprzez sporządzanie stosownych umów outsourcingowych, umów o świadczenie usług oraz umów z agencjami pracy tymczasowej. Ponadto wspiera Klientów w procesie zatrudniania cudzoziemców oraz dokonuje analizy dokumentów legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców.

Analizuje, opiniuje i sporządza wszelkiego rodzaju umowy cywilnoprawne występujące w obrocie gospodarczym, nadzorując prawidłowość ich wykonania. Bierze czynny udział w negocjacjach wszelkich umów oraz porozumień zawieranych przez przedsiębiorców.

Szczególne miejsce w jej praktyce zawodowej zajmuje prawo pracy oraz prawo cywilne.

Posługuje się językiem angielskim.

justyna wolna

RADCA PRAWNY, KOMPLEMENTARIUSZ
Ciasteczka
Strona www.kms-kancelaria.pl prowadzona jest przez KMS Skibicki spółka partnerska doradcy podatkowi i radcy prawni z siedzibą w Poznaniu, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz korzystania z wtyczek społecznościowych (Facebook, LinkedIN).

Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików cookies, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce albo opuszczenie strony. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.