Kieruję zespołem prawa gospodarczego i prawa pracy.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakładaniu spółek prawa handlowego, bieżącym doradzaniu w zakresie ich funkcjonowania oraz prowadzeniu procesów likwidacyjnych. Doradzam Klientom w zakresie dokonania wyboru formy prawnej planowanej działalności gospodarczej oraz wprowadzaniu zmian w strukturach właścicielskich spółek. Prowadzę procedury podziałów, przekształceń i połączeń spółek prawa handlowego. Wspieram Klientów przy przeprowadzaniu zgromadzeń wspólników i rad nadzorczych.

Analizuję, opiniuję i sporządzam wszelkiego rodzaju umowy cywilnoprawne występujące w obrocie gospodarczym, nadzorując prawidłowość ich wykonania. Biorę czynny udział w negocjacjach wszelkich umów oraz porozumień zawieranych przez przedsiębiorców.

Prowadzę obsługę Klientów Kancelarii w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przygotowuję i opiniuję umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie działalności konkurencyjnej oraz inne dokumenty związane z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem stosunku pracy. Ponadto sporządzam regulaminy, kodeksy etyki oraz tworzę procedury wewnątrzzakładowe uwzględniając potrzeby Klientów oraz formę i rodzaj prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Biorę czynny udział w przygotowaniu oraz wdrażaniu w zakładach pracy nowych systemów czasu pracy, wynagradzania oraz premiowania. Doradzam Klientom w zakresie współpracy z agencjami pracy tymczasowej oraz podmiotami oferującymi usługi outsourcingowe poprzez sporządzanie stosownych umów outsourcingowych, umów o świadczenie usług oraz umów z agencjami pracy tymczasowej. Ponadto wspieram Klientów w procesie zatrudniania cudzoziemców oraz dokonuję analizy dokumentów legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców.

Szczególne miejsce w jej praktyce zawodowej zajmuje prawo gospodarcze, prawo cywilne oraz prawo pracy.

Wolny czas najchętniej spędzam aktywnie na siłowni lub na macie uprawiając jogę. Uwielbiam również koncerty muzyczne oraz dalekie podróże. Przemierzam szerokie wody doskonaląc umiejętności żeglarskie.

Posługuję się językiem angielskim.

justyna wolna

RADCA PRAWNY, KOMPLEMENTARIUSZ
Ciasteczka
Strona www.kms-kancelaria.pl prowadzona jest przez KMS Skibicki spółka partnerska doradcy podatkowi i radcy prawni z siedzibą w Poznaniu, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz korzystania z wtyczek społecznościowych (Facebook, LinkedIN).

Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików cookies, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce albo opuszczenie strony. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.