Wspiera zespół prawa podatkowego.

Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie handlowym oraz zagadnieniach dotyczących papierów wartościowych. Jest autorem szeregu wniosków o interpretacje podatkowe zakończonych wydaniem pozytywnej interpretacji oraz skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Doradza przy zakładaniu i przekształcaniu spółek, podwyższeniach kapitału, obsłudze zdarzeń korporacyjnych (np. walne zgromadzenia, posiedzenia rad nadzorczych), a także w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych oraz sporządza opinie w sprawach bieżących problemów podatkowych klientów.

Posiada również wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy pozyskiwaniu kapitału w drodze emisji akcji lub obligacji, dotacji czy pożyczek ze środków unijnych. Doradza spółkom giełdowych w zakresie obowiązków informacyjnych i zasad ładu korporacyjnego.

Brał udział w obsłudze prawnej szeregu transakcji dla podmiotów z branży instalacji sanitarnej, usług finansowych, ochrony zdrowia i biotechnologii, sklepów internetowych, obróbki metali, paliw płynnych, chłodnictwa, handlu detalicznego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada certyfikat Doradcy w ASO (rynek NewConnect i Catalyst) nadany przez GPW.

Włada biegle językiem angielskim.

Jakub Chabin

doradca podatkowy, radca prawny
Ciasteczka
Strona www.kms-kancelaria.pl prowadzona jest przez KMS Skibicki spółka partnerska doradcy podatkowi i radcy prawni z siedzibą w Poznaniu, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz korzystania z wtyczek społecznościowych (Facebook, LinkedIN).

Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików cookies, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce albo opuszczenie strony. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.