Estoński CIT – czyli ile mogą zyskać właściciele spółek?

 

Autor:
Marta Coda
aplikantka radcowska

W poprzednim artykule w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania przy opodatkowaniu Estońskim ClTem wspomniano  o takim pojęciu jak tzw. efektywna stopa oprocentowania, poniżej zostanie objaśnione w jaki sposób proponowane stawki opodatkowania wpłyną na efektywną stopę oprocentowania właścicieli.

Założeniem estońskiego CITu jest brak opodatkowania spółki kapitałowej w sytuacji, gdy spółka cały swój zysk przeznacza na inwestycje i nie wypłaca zysku udziałowcom/akcjonariuszom. Ale co wówczas, gdy spółka zdecyduje się na wypłatę dywidendy? Czy właściciele będą w bardziej komfortowej sytuacji niż gdyby spółka stosowała zasady ogólne opodatkowania i ostatecznie ich dywidenda będzie wyższa? A może jednak na tym stracą?

Na ten moment spółki kapitałowe mogą zostać obciążone 9% podatkiem CIT albo 19% podatkiem CIT. Obniżona stawka podatku możliwa jest po spełnieniu określonych warunków. Jednym z takich warunków jest osiągnięcie w roku podatkowym przychodów na poziomie nie wyższym niż 1,2 mln euro (od 2021 roku limit ten będzie wynosił 2 mln euro).

Załóżmy, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku podatkowym osiągnęła 1 mln zł przychodu (dla uproszczenia ta kwota będzie stanowiła podstawę opodatkowania) i cały zysk przeznacza na wypłatę dywidendy. Sposób rozliczenia wygląda następująco:

 1. a) w przypadku podatników mających prawo do opodatkowania na poziomie 9% podatku CIT:
 • Opodatkowanie zysku spółki: 9% x 1 mln zł = 90 tys. zł
 • Kwota do podziału: 1 mln zł – 90 tys. zł = 910 tys. zł
 • Opodatkowanie udziałowców: 910 tys. zł x 19% = 172,9 tys. zł
 • Wartość dywidendy dla udziałowców: 910 tys. zł – 172, 9 tys. zł = 737,1 tys. zł.
 • Całkowita wartość podatku: 90 tys. zł + 172,9 tys. zł = 262,9 tys. zł
 • Efektywna stopa opodatkowania zysku = 262,9 tys. zł / 1 mln zł = 26,29%
 1. b) w przypadku podatników opodatkowanych 19% podatkiem CIT:
 • Opodatkowanie zysku spółki: 19% x 1 mln zł = 190 tys. zł
 • Kwota do podziału: 1 mln zł – 190 tys. zł = 810 tys. zł
 • Opodatkowanie udziałowców: 810 tys. zł x 19% = 153,9 tys. zł
 • Wartość dywidendy dla udziałowców: 810 tys. zł – 153, 9 tys. zł = 656,1 tys. zł.
 • Całkowita wartość podatku: 190 tys. zł + 153,9 tys. zł = 343,9 tys. zł
 • Efektywna stopa opodatkowania zysku = 343,9 tys. zł / 1 mln zł = 34,39%

A teraz załóżmy, że spółka spełnia warunki opodatkowania estońskim CITem. Projekt ustawy przewiduje, iż w przypadku małego podatnika (przychody do 2 mln euro) stawka nominalna wyniesie 15%, a obniżona 10%, natomiast w przypadku podatnika innego niż mały stawka standardowa będzie wynosiła 25% a obniżona 20%. Podatnik może zastosować obniżoną stawkę w przypadku, gdy osiągnie określone w ustawie nakłady inwestycyjne.

Dodatkowo ustawa zakłada mechanizm proporcjonalnego odliczenia estońskiego podatku zapłaconego przez spółkę od podatku, który przypada na udziałowca. Ustawodawca jednak nie ułatwia podatnikom zadania i sformułował następujące założenia dot. odliczeń:

 1. a) odliczenie od podatku 41% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca/akcjonariusza w zysku spółki oraz kwoty podatku zapłaconego przez spółkę – w przypadku małych podatników opodatkowanych standardową stawką 15%,
 2. b) odliczenie od podatku 71% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca/akcjonariusza w zysku spółki oraz kwoty podatku zapłaconego przez spółkę – w przypadku małych podatników opodatkowanych obniżoną stawką 10%,
 3. c) odliczenie od podatku 37% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca/akcjonariusza w zysku spółki oraz kwoty podatku zapłaconego przez spółkę – w przypadku innych niż małych podatników opodatkowanych standardową stawką 25%,
 4. d) odliczenie od podatku 51% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca/akcjonariusza w zysku spółki oraz kwoty podatku zapłaconego przez spółkę – w przypadku innych niż małych podatników opodatkowanych obniżoną stawką 20%,

Wobec powyższego sposób rozliczania estońskiego podatku będzie przedstawiał się następująco:

 1. a) w przypadku małych podatników – stawka standardowa
 • Opodatkowanie zysku spółki: 15% x 1 mln zł = 150 tys. zł
 • Kwota do podziału: 1 mln zł – 150 tys. zł = 850 tys. zł
 • Opodatkowanie udziałowców: 850 tys. zł x 19% – 41% x 150 tys. zł =  100 tys. zł
 • Wartość dywidendy dla udziałowców: 850 tys. zł – 100 tys. zł = 750 tys. zł.
 • Całkowita wartość podatku: 150 tys. zł + 100 tys. zł = 250 tys. zł
 • Efektywna stopa opodatkowania zysku = 250 tys. zł / 1 mln zł = 25%
 1. b) w przypadku małych podatników – stawka obniżona
 • Opodatkowanie zysku spółki: 10% x 1 mln zł = 100 tys. zł
 • Kwota do podziału: 1 mln zł – 100 tys. zł = 900 tys. zł
 • Opodatkowanie udziałowców: 900 tys. zł x 19% – 71% x 100 tys. zł = 100 tys. zł
 • Wartość dywidendy dla udziałowców: 900 tys. zł – 100 tys. zł = 800 tys. zł.
 • Całkowita wartość podatku: 100 tys. zł + 100 tys. zł = 200 tys. zł
 • Efektywna stopa opodatkowania zysku = 200 tys. zł / 1 mln zł = 20%
 1. c) w przypadku innych niż małych podatników – stawka standardowa
 • Opodatkowanie zysku spółki: 25% x 1 mln zł = 250 tys. zł
 • Kwota do podziału: 1 mln zł – 250 tys. zł = 750 tys. zł
 • Opodatkowanie udziałowców: 750 tys. zł x 19% – 37% x 250 tys. zł =  50 tys. zł
 • Wartość dywidendy dla udziałowców: 750 tys. zł – 50 tys. zł = 700 tys. zł.
 • Całkowita wartość podatku: 250 tys. zł + 50 tys. zł = 300 tys. zł
 • Efektywna stopa opodatkowania zysku = 300 tys. zł / 1 mln zł = 30%
 1. d) w przypadku innych niż małych podatników – stawka obniżona
 • Opodatkowanie zysku spółki: 20% x 1 mln zł = 200 tys. zł
 • Kwota do podziału: 1 mln zł – 200 tys. zł = 800 tys. zł
 • Opodatkowanie udziałowców: 800 tys. zł x 19% – 51% x 200 tys. zł =  50 tys. zł
 • Wartość dywidendy dla udziałowców: 800 tys. zł – 50 tys. zł = 750 tys. zł.
 • Całkowita wartość podatku: 200 tys. zł + 50 tys. zł = 250 tys. zł
 • Efektywna stopa opodatkowania zysku = 250 tys. zł / 1 mln zł = 25%

Ostatecznie w przypadku zysku spółki na poziomie 1 mln zł, biorąc pod uwagę poszczególne możliwości opodatkowania, rozliczenia przedstawiają się następująco:

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie widać, iż niezależnie od tego, czy uda się osiągnąć wydatki inwestycyjne na poziomie pozwalającym na zastosowanie obniżonego opodatkowania estońskiego CITu – wybór tej formy opodatkowania jest korzystny dla właścicieli spółki.

Pozostaje oczywiście pytanie, czy ta korzyść pieniężna będzie na tyle silnym bodźcem, aby przedsiębiorcy byli gotowi zmierzyć się z obowiązkami rachunkowymi wynikającymi z ustawy, planowaniem nakładów, a zwłaszcza rozstrzyganiem licznych opisanych w naszych poprzednich wpisach wątpliwości i zawiłości wynikających z nowych przepisów?

Ciasteczka
Strona www.kms-kancelaria.pl prowadzona jest przez KMS Skibicki spółka partnerska doradcy podatkowi i radcy prawni z siedzibą w Poznaniu, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz korzystania z wtyczek społecznościowych (Facebook, LinkedIN).

Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików cookies, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce albo opuszczenie strony. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.