2020 wrzesień

blog-2

Estoński CIT cz.1

Nowe zasady opodatkowania dla spółek kapitałowych, które Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić już od 1 stycznia 2021 r. mają być proste, przejrzyste i korzystne dla wszystkich spółek. MF przewiduje, iż kryteria estońskiego ClTu spełni aż 90% spółek kapitałowych.

blog-1

Domniemanie dobrej wiary podatnika a dokumentowanie transakcji – czym kierują się organy KAS stosując przepisy ordynacji podatkowej?

Znowelizowane od 1.01.2019 r. przepisy ordynacji podatkowej przewidują w art. 58a szczególnie dotkliwe sankcje w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego, w sytuacji wydania decyzji dotyczącej zastosowania klauzuli o unikaniu opodatkowania, stwierdzenia naruszenia przepisów o cenach transferowych czy też przepisów o weryfikacji przez płatnika obowiązku pobrania podatku u źródła.